Sommarro är en stadsdel i Uppsala. Med ca 2 km från Stora Torget är området lättillgängligt men väl på plats känns kan området upplevas som längre bort från stadens mer aktiva delar. Sommarro har nämligen Stadsskogen på ena sidan och Eriksberg med Hågadalen på den andra vilket stärker känslan om att befinna sig på landet.

Området består främst av bostadsrätter men ett antal hyresrätter finns också liksom ett fåtal villor, beroende på var områdesgränsen dras.

Under slutet av 2013 uppfördes 91 nya lägenheter som har bidragit till att Sommarro utvecklats ytterligare och ger ett bra underlag för den service som finns och möjliggör vidare utveckling.